Công bố thông tin bất thường (ĐHĐCĐ bất thường)

Công bố thông tin bất thường (ĐHĐCĐ bất thường 2024)

Công bố thông tin bất thường (Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024)

Công bố thông tin bất thường (BB họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024_0001

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024_0001

Công bố thông tin bất thường

Công bố thông tin bất thường.

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023_0001

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022_0001

CẬP NHẬT HỒ SƠ ĐẠI HỘI

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022_0001

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Tờ trình (Vv Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022) Tờ trình (Vv Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021) Tờ trình (Vv Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022) Tờ trình (Vv Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022)

THƯ MỜI HỌP – GIẤY ỦY QUYỀN – CHƯƠNG TRÌNH HỌP – GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2022

Thư mời họp,Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền, Chương trình họp

Liên hệ với chúng tôi

Trụ sở chính
Khu Hành chính số 8, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhà Máy & Văn phòng giao dịch
Lô 29A KCN Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

Liên hệ công ty
Điện thoại: (024) 3584 0545/46
Email: phonghcns@melinsteel.vn

Liên hệ mua hàng:
Ms. Vân Anh (Trưởng phòng Kinh doanh)
Mobile: 0904 946 232 – Email: anhnv@melinsteel.vn
Ms. Thủy ( Phó phòng Kinh doanh)
Mobile: 0904 949 893 – Email: thuymb@melinsteel.vn

Tuyển dụng | Liên Hệ | Trang chủ

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Thép Mê Lin

Số người đang online: 1

Số lượt truy cập hôm nay: 155

Tổng số lượt truy cập: 343316