Danh mục các thiết bị chính
Chi nhánh Hải Phòng.


Nhà máy: Lô 29A KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Nội dung đang trong quá trình xây dựng