30 June, 2023

Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2023

TB KY HD KIEM TOAN 2023

9 May, 2023

Điều chỉnh thông tin người sở hữu chứng khoán

Điều chỉnh thông tin người sở hữu chứng khoán_0001

19 April, 2023

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023_0001

29 March, 2023

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28 March, 2023

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023_0001

2 March, 2023

Thông báo về việc đăng ký ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Năm 2023

Công bố thông tin bất thường._0001 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023_0001

24 November, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công bố thông tin bất thường_0001 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền._0001

30 May, 2022

KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2022

HD KIEM TOAN 2022

3 March, 2022

Thông báo về việc đăng ký ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Năm 2022

Công bố thông tin bất thường Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

4 June, 2021

KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

HD KIEM TOAN 2021

Liên hệ với chúng tôi

Trụ sở chính
Khu Hành chính số 8, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhà Máy & Văn phòng giao dịch
Lô 29A KCN Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

Liên hệ công ty
Điện thoại: (024) 3584 0545/46
Email: phonghcns@melinsteel.vn

Liên hệ mua hàng:
Ms. Vân Anh (Trưởng phòng Kinh doanh)
Mobile: 0904 946 232 – Email: anhnv@melinsteel.vn
Ms. Thủy ( Phó phòng Kinh doanh)
Mobile: 0904 949 893 – Email: thuymb@melinsteel.vn

Tuyển dụng | Liên Hệ | Trang chủ

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Thép Mê Lin

Số người đang online: 1

Số lượt truy cập hôm nay: 78

Tổng số lượt truy cập: 297871