Giá trung bình phế H1 Mỹ bình ổn
Theo báo cáo, giá trung bình phế H1 Mỹ tại Pittsburgh, Chicago và  Philadelphia trong ngày 18/11 đạt mức 360.83 USD/tấn dài, không đổi so với tuần trước.


Trong đó, giá trung bình phế H1 Mỹ tại Pittsburgh đạt mức 364.5 USD/tấn dài, tại Chicago đạt mức 379.5 USD/tấn dài và tại Philadelphia là 338.5 USD/tấn dài. Tất cả đều không đổi so với tuần trước.

Trong khi đó, giá trung bình phế H1 Mỹ tại các thị trường khác như New York, Houston và  Boston đều đã tăng thêm 1.66 USD/tấn dài so với tuần trước.

Nguồn: Satthep.net
 
Các bài viết khác: