Các mặt hàng chính của MelinSteel

 

  Nguồn cung cấp cho Thép Mê Lin là các nhà máy thép hàng đầu thế giới

    -  Japan          : Nippon Steel, JFE, Kobe Steel

    -  Korea          : Posco, Hyundai Steel, Dongbu

    -  Australia      : BleaScope Steel

    -  Russia          : Novolipetsk, MMK, Servestal

    -  Kazakhstan  : ArcelorMittal

    -  Viet Nam      : Posco Viet Nam

    -  Viet Nam      : Taiwan : CSC, ShangShin

    -  Viet Nam      : China : Wuhan, Angang, Shagang, Shougang, Baotou,...